Styrelse

STYRELSE 2019/2020

Jeanette Langert
Ordförande

Jan Svensson
Vice ordförande

Pia Nordin
2:e Vice ordförande och Danscentrum Västs representant i Danscentrums styrelse

Ronnie Hallgren
Ordinarie ledamot

Fanny Kivimäki
Ordinarie ledamot

Hellen Smitterberg
Ordinarie ledamot

Malin Zaki
Ordinarie ledamot

Mike Gamble
Suppleant

Madelene Hoff
Suppleant

Bronja Novak Lindblad (sammankallande) & Moa Sahlin
Valberedning

 

Styrelsen nås via e-post vast@danscentrum.se Skriv: ”Till Danscentrum Västs styrelse” i rubrikraden. Styrelsen arbetar ideellt men svarar så snart de kan.