Styrelse

STYRELSE 2018/2019

Jeanette Langert
Ordförande

Jan Svensson
Vice ordförande

Pia Nordin
2:e Vice ordförande och Danscentrum Västs representant i Danscentrums styrelse

Hellen Smitterberg
Ordinarie ledamot

Love Hellgren
Ordinarie ledamot

Fanny Kivimäki
Ordinarie ledamot

Elin Ryman Myllyvainio
Suppleant

Sebastian Ruiz Bartilson
Suppleant

Bronja Novak Lindblad & Luisa Denward
Valberedning

 

Styrelsen nås via e-post vast@danscentrum.se Skriv: ”Till Danscentrum Västs styrelse” i rubrikraden. Styrelsen arbetar ideellt men svarar så snart de kan.