Styrelse

STYRELSE 2016/2017

Jeanette Langert
Ordförande

Jan Svensson
Vice ordförande

Pia Nordin
2:e Vice ordförande och Danscentrum Västs representant i Danscentrums styrelse

Anna Bergström
Ordinarie ledamot

Hellen Smitterberg
Ordinarie ledamot

Tre ersättare med följande rangordning för rösträtt:
1:a Niklas Rydén
2:a Fanny Kivimäki
3:e Karolin Ankarcrona

Styrelsen nås via e-post vast@danscentrum.se Skriv: ”Till Danscentrum Västs styrelse” i rubrikraden. Styrelsen arbetar ideellt men svarar så snart de kan.