Statens konstråd söker dansare och performance-artister!

Statens konstråd söker tio personer som tillsammans med konstnären Myriam Lefkowitz och hennes
samarbetspartners Julie Laporte och Jean Philippe Derail vill leda en åskådare i taget på guidade utforskningar av
staden!

I samarbete med Kristianstad konsthall och ABK organiserar Statens konstråd Walk Hands Eyes (a city), ett tillfälligt konstprojekt av den franska konstnären Myriam Lefkowitz. Syftet är att undersöka hur vi uppfattar vår stadsmiljö. Samtidigt ska konstprojektet fungera som ett hjälpmedel för reflektion och inspirera till förändringar. Projektet ingår i Konst händer, Statens konstråds del i satsningen Äga Rum, och kommer att genomföras i Gamlegården i Kristianstad, en stadsdel som står inför flera utmaningar och nya byggprojekt.

Utbildning 30 maj till 3 juni – framföranden 4 till 12 juni
Under utbildningen överförs två övningar: Walk Hands Eyes (a city) och How can one know in such darkness. Båda fokuserar på relationen mellan förnimmelse och fantasi. Utbildningen sker dagligen från 30 maj till 3 juni på klockan 10–13 och 14–17 (plats tillkännages senare).

Efter utbildningen kommer alla tio deltagarna att guida och förmedla upplevelser till allmänheten. Varje upplevelse förmedlas till en åskådare i taget. Framföranden sker dagligen 4–12 juni klockan 11, 14 och 16. Obs! Du får ersättning för din medverkan i projektet enligt KRO:s regler och rekommendationer.

Dansare och performance-artister som vill medverka i utbildningen ska ha ett specifikt intresse för:
• kroppen och dess sinnesintryck
• somatik och förnimmelse via känselsinnet
• att uppleva och engagera sig i individuella relationer
• att rucka på våra invanda mönster gällande uppmärksamhet och upplevelse av staden, av kroppen i rummet
och av relationer
• konstutövning i ögonblicket

Ansök genom att skicka följande på engelska eller svenska till konsthallen@regionmuseet.se:
• CV
• En kort beskrivning av något eller en situation i staden som du särskilt har uppmärksammat.

Sista ansökningsdag: 20 maj 2016

Myriam Lefkowitz är en performancekonstnär från Paris. Parallellt med självstudier i dans i Paris och New York (för Trisha Brown, Steve Paxton, Deborah Haye, Simone Forti m.fl.) tog hon en masterexamen i arabisk samtidshistoria vid La Sorbonne-universitetet i Paris. År 2011 tog hon en masterexamen inom SPEAP-programmet för experiment inom konst och politik (grundat av Bruno Latour) vid Science Po i Paris. Mellan 2011 och 2015 studerade hon regelbundet för koreografen Lisa Nelson, vars forskning har influerat hennes konstutövning. I sin utövning har hon fokuserat på förnimmelse som handling: Vad är det vi gör när vi förnimmer? Vad händer när vår enda uppgift är att förnimma?

Walk Hands Eyes (a city) är en tyst promenad genom staden som utförs av en duett: en guide vars ögon är öppna och en åskådare vars ögon är stängda. Upplevelsen utforskar relationen mellan rörelse, seende och beröring i området Gamlegården i Kristianstad. Åskådaren ombeds att blunda och bara öppna ögonen korta stunder för blixtbilder, vid tillfällen och inför åsyner som guiden väljer längs vägen i staden.

How can one know in such darkness är en tyst och stilla drift, som också utförs i duett med en utövare och en åskådare. Under den här upplevelsen får åskådaren ligga på en madrass i ett mörkt rum. På golvet runt madrassen finns flera filtar, kuddar och olika sorters textilier. Under upplevelsens gång väver utövaren en ordlös berättelse om rummet genom att aktivera de olika föremålen och materialen, som (via ljud eller beröring) kommer i kontakt med den liggande kroppen. Åskådaren märker knappt att utövaren finns där och är inte heller fullt medveten om hens gester eller rörelser. Bara de ”livlösa” objekten i rummet upplevs som levande.

Konst händer är en del av regeringssatningen Äga rum, en satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden. Syftet är bland annat att stärka kultur- och demokratifrämjande insatser i områden med lågt valdeltagande. Statens konstråds främsta uppdrag inom satsningen är att producera exempel på offentlig konst

.

statenskonstrad_logo_svenska_och_engelska_560x327