SpinnVäxa / SpinnUnga

Danskompaniet Spinn och Studieförbundet Bilda har fått pengar från Allmänna Arvsfonden för att jobba för allas rätt att dansa och ta plats på scen. Vi kallar detta arbete för SpinnVäxa/SpinnUnga.

Genom SpinnVäxa / SpinnUnga vill vi tillgängliggöra
dansen på ett sätt som tidigare inte varit möjlig
och skapa en verksamhet tillgänglig för alla
oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.

SpinnVäxa ställer frågan; Vem har rätt till utbildning?
Vårt mål är att alla, oavsett vilken slags kropp du har,
ska få tillgång till utveckling inom danskonsten.
Det handlar helt enkelt om integrerad dansutbildning
där alla slags kroppar får plats.
SpinnVäxa är integrerade dansgrupper för barn och unga
i vilka vi möts på lika villkor.
Vi utgår från individens unika förutsättningar
och utvecklas därifrån både som individer och som grupp.

SpinnUnga är kompaniet för unga dansare
med och utan funktionsnedsättningar.
Vårt mål är att du som är ung och vill utvecklas på en
högre nivå inom danskonsen ska få chans att göra det.
SpinnUnga tränas kontinuerligt i dansteknik, komposition,
improvisation, scennärvaro och framträder på olika scener
i olika sammanhang runt om i Sverige.

Foto: Maja Blomqvist

spinn växa

I samarbete med Kultur i Väst, Fryshuset, Arvsfonden, Danskompaniet Spinn och Bilda