SpinnUnga söker dansare

Just nu söker SpinnUnga ytterligare några unga dansare. Nedan följer lite mer information om gruppen och deras arbete.

SpinnUnga söker personer med danserfarenhet (men den kan vara av olika slag), intresse av att jobba sceniskt och att jobba med människor då det är ett integrerat sammanhang med unga dansare med och utan funktionsnedsättningar.

”SpinnUnga är en praktik och högre dansutbildning för unga dansare med och utan funktionsnedsättningar som har danserfarenhet. Utmanande, kreativt och väldigt väldigt roligt. Basen är nutida dans men dansarna möter även andra dansstilar i form av gästlärare från bland annat Twisted Feet och Göteborgsoperan.

På klasserna utgår vi från de vi är som individer med olika fysiska förutsättningar där alla behöver tillskansa sig olika verktyg för att lära sig att verka konstnärligt i en integrerad sammansättning. Oavsett om en har fått en mer traditionell dansutbildning innan eller kanske inte har haft möjlighet att göra det behöver en lära sig verktyg för att kunna möta olika individer i en konstnärlig process.
Arbetet har en bas i Candoco Dance Companys och Danskompaniet Spinns filosofi om att ständigt utmana vem som kan dansa, vad dans och dansteknik är samt hur en konstnärlig utbildning ska se ut.

Vi dansar och prövar olika teknikövningar tillsammans, skapar koreografi själva och i mindre grupper. Det är viktigt att lyssna till den egna kroppen men också att utmanas till att jobba utifrån sin egen maximala kapacitet och förmåga.
Arbetet syftar att ge personen verktyg och lärdom i att arbeta självständigt och som grupp, samt att förhålla sig till sin egen kropp, andra personer som har olika förutsättningar och rummet genom koreografi, teori, improvisation och komposition. Här utgår vi även från Rudolf Von Labans principer om tid, kraft och rum.

Vi träffas varje tisdag på Världskulturmuseet kl 18.00-20.00 samt för föreställningar, repetitioner mm, både de som vi gör själva och för att ta del av andras. Deltagarna erbjuds även mentorssamtal från huvudkompaniet Spinns dansare under hösten och våren för att hjälpa till med deras fortsatta utveckling.”

 

För mer information kontakta Anna Bergström, anna.bergstrom@bilda.nu eller via telefon 0769415489. Du kan läsa mer om Danskompaniet Spinn på deras hemsida http://danskompanietspinn.se

Anna Bergström arbetar på Danskompaniet Spinn/Studieförbundet Bilda Ledare för Arvsfondsprojektet SpinnUnga, dansare, danskonstnär ochkommunikatör.

 

 

logo_black