Sommarresidens 2019

Nu är det dags att söka Danscentrum Västs sommarresidens! Vi är glada att vi med stöd från Göteborgs Stad och Kultur i Väst, och i samarbete med en rad olika aktörer och scener under veckorna 26-32 kan erbjuda våra medlemmar  fri tillgång till studior i Göteborg och Mölnlycke samt två regionala residens i Bjällansås och Gerlesborg. Residensen kan endast sökas av medlemmar i Danscentrum Väst. Så tänk på att medlemsavgiften måste vara betald när du skickar in ansökan!

Sista ansökningsdag är den 4 mars 2019

Rekvirera ansökansblankett genom att maila Danscentrum Väst (vast(at)danscentrum.se).

Ange i ämnesraden: Sommarresidens 2019 och i mailet vilket residens du söker. Om du söker mer än ett residens var noga att ange vilka så att du får de rätta blanketterna. Blanketten(-erna) skickas därefter till dig.

Ansökan mailas till: vast(at)danscentrum.se

Beslut meddelas senast den 17 april 2019.

RESIDENSPLATSER:

♦ Fri studiotid inom Göteborg under veckorna 26 – 32

Residenset innebär tillgång till studio under minst en vecka och max två veckor. Studiorna är belägna i Göteborg.

♦ Stora Teatern veckorna 26-27

I residenset ingår lägenhet med tre sovplatser samt ett stipendium om 20 000 kronor. Residenset är avsett för den som avser bjuda in konstnär(er) som ej är bosatt(a) i Göteborg.

♦ Residens med inriktning Barn & Unga under veckorna 26 – 32

Detta residens vänder sig till dig som specifikt arbetar med inriktning barn och unga. Residenset är två veckor och innefattar ett stipendium om 20 000 kronor. Residenset äger rum i Göteborg.

♦ Mölnlycke kulturhus veckorna 29-31

Residenset innefattar tre veckors residens i Lilla Salen (black box) samt ett stipendium om 20 000 kronor.

Mer info: https://kultur.harryda.se/molnlycke-kulturhus/rum-och-lokaler.html

♦ Residens  World Dance Company/Kulturhuset Oceanen under veckorna 26 – 27 eller 28-29

Ansökan avser två veckors residens i World Dance Companys studio på Oceanen. Residenset innebär att du förbinder sig att under hösten 2019 möta ExProscenens publik, antingen i form av en ”work-in-progress”-visning eller som en färdig föreställning.

♦ Bjällansås Studio, 11 – 24 juni

I residenset ingår studio och boende för 2 personer (delat rum) i två veckor. Residenset innefattar även ett stipendium om 5 000 kronor i produktionskostnad och ett stipendium om 4000 kronor per deltagare.

Mer info: http://bjallansasstudio.se

♦ Scenkonst Gerlesborg, veckorna 27-28

I residenset ingår studio och boende för max 4 personer (delat rum, gemensamt kök och badrum i intilliggande byggnad) i två veckor. Residenset innefattar även ett stipendium om 5000 kronor för produktionskostnader och ett stipendium om 4000 kronor per deltagare.

Mer info: http://scenkonstgerlesborg.se

Övrig information regionala residensen Bjällansås och Gerlesborg: Båda studiorna har trägolv, de ligger lite avsides och det är därför en fördel att ha tillgång till bil för resor och inköp.

Bedömningar av de residens som innefattar stipendium kommer att göras av en extern jury.