Sökes: Förråd till scenografi!

Vi på DcV är i akut behov av ett förråd till scenografi på uppdrag av en av våra medlemmar.
Förrådet skall rymma ca 8 dansmattor, en britz/säng , 5 ”väggar” 2.20 x2,50 m styck, en ring längd ca 5-6 meter och ev lite filter mm.
Förrådet önskas hyras från den sista oktober och framåt.
-Alla tips tas tacksamt emot!!

Maila: vast@danscentrum.se