Siv Stormo-Gaustad

Biografi:
Siv er fra Norge, men har sin danseerfaring fra LA, USA. Hun er nå godt etablert som pedagog i Norge og har i mange år undervist på Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO) og på Bårdar. Hun har satt opp egne produksjoner og var en av topp 8 i SYTYCD-Scandinavia

Klassbeskrivning:
Dansestil preges av at det koreografiske materialet har utspring i emosjoner, samtidig som den bygger på en ballett-teknikk. Det er fokus på å utforske individuelle tolkninger gjennom improvisasjon av satt materiale. Stilen er fysisk krevende og formidler uttrykk, musikalitet og styrke. Gjennom generøsitet, iver og engasjement forsøkes det å tilrettelegge for begeistring, ydmykhet og glede for dansen, dets språk og fellesskapet.