Seminarium AGE ON STAGE

En del av dansfestivalen FUCKING BURN IT! – Age on Stage

Fredag 16 oktober 2015
13.15-18.00 på Dansmuseet, Stockholm

Ett seminarium om ålder, arbetsmarknad och kultur i allmänhet och om ålder på scen som dansare i synnerhet. Age on Stage handlar om ålderns betydelse i samhället och på arbetsmarknaden relaterad till dansare, scenkonstnärer och konstnärliga uttryck. Något av en blind fläck i dagens kulturdebatt som vi vill lyfta med seminariet.

Hur är det att vara dansare efter 20-30 år, många barriärer och anpassningar senare? Är det konstnärliga uttrycket friare, eller påverkar omvärldens utveckling inom dansen på så vis att mycket mer finns att bevisa?

Vad händer när scenkonstnärer är kvar i ett estetiskt uttryck som inte längre passar den nutida utvecklingen? Varför är bidrag och stipendier med fördel tillfallna den unga generationen med det senaste och oprövade? Hur mycket är det värt att vara bakom det nydanande, inte längre anpassa sig till samtida estetiska form men välja att stanna kvar i det uttryck som är det egna, men fortfarande med konstnärlig integritet och höjd?

Inbjudna internationella föreläsare belyser tematiken
Paul Bronkhorst, Holland. Arbetat med ”transition for dancers” i 25 år. Executive Director Stichling Omscholingsregeling Dansers i Amsterdam. Mycket uppdaterad föreläsare om samhället för äldre dansare.

Madeline Ritter, Tyskland. The Executive Artistic Director of DANCE ON, nystartat danskompani med dansare över 40 år i Berlin. Ansedd och erfaren föreläsare, styrelseledamot och aktiv i tyska dansvärlden.

Fay Nenander, Sverige. Föreläsare om ”extended carriers” inom dans. Senior advisor i dansrelaterade frågor.

I panelen finns 13 internationella dansare mellan 45-60 år samt inbjudna erfarna dansare aktiva i Sverige. Dans- och Cirkushögskolan (DOCH) och Danscentrum medverkar med sin expertis utifrån ett institutionellt och nationellt perspektiv.

Vi riktar oss till allmänheten, men i synnerhet till alla konstnärliga institutioner i Sverige, konstnärliga ledare, kompanier, yrkesskolor, danskonsulenter, Teaterförbundet, dansare, koreografer och bidragsgivare.

För anmälan
Maila mia@jusdelavie.org

Pris
Seminarium och föreställning Lucky (ingår i seminariet) 350 kr inkl. moms, eller 350 kr exklusive moms

För mer information om seminariet
Vi mailar när programmet är klart!
Gå in på www.jusdelavie.org eller www.dansmuseet.se för mer information om dansfestivalen och seminariet.

Arrangör
Compagnie Jus de la Vie / Charlotta Öfverholm i samarbete med Dansmuseet, Stockholm