Sånggestaltning – För professionella dansare

Kursbeskrivning

Den här kursen  i sånggestaltning erbjuder professionella dansare möjlighet att arbeta med och utveckla sin egen vokala och musikaliska potential – och att utmana sig själva sångmässigt. Varje deltagare utgår från sig själv och sin individuella musikaliska förförståelse. På förmiddagarna arbetar gruppen med uppvärmning och andningsövningar, på eftermiddagen sjunger varje deltagare individuellt inför de andra – vilket innebär att en gemensam tillåtande atmosfär är helt avgörande. Kursen ges av Kulturakademin och Dansalliansen.

Kursledare: Pia Olby

Ackompanjatör: Sven-Eric ”Svenna” Dahlberg

Kursupplägg

10-13 mars

10.00 – 12.00
Uppvärmning, andning, riktning, avspänning och tonbildning
i kroppstonsbildningsteknik enligt Nadine George.

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 16.00
Masterclass med pianist.

Deltagarna sjunger sånger enskilt med hela gruppen närvarande.

Förberedelser: Varje deltagare ska förbereda två sånger.
Ta med någon typ av ackompanjemangsutskrift till pianisten,
noter eller ackordanalys. Välj gärna sånger utanför din bekvämlighetszon.
Vi ska prova, experimentera och inte leverera färdiga resultat.

<LÄS MER>