Rosalind Goldberg, Sandra Lolax & Stina Nyberg

Klassen utgår från ett pågående arbetet med projektet Immunsystemet och dess tematik och praktik. Immunsystemet utgår från kroppens politiska historia och välmåendets baksida, med fokus på de mjuka, läckande, sårbara delarna av kroppsligt liv. Rörelsemetoden för projektet tar sin utgångspunkt i beröring. Med olika uppgifter som ”hands-on” och viktförskjutningar kommer vi värma upp och artikulera kroppen enbart baserat på beröring av olika slag. Därefter kommer vi arbeta med beröring som förutsättning för rörelse.

Rosalind Goldberg, Sandra Lolax och Stina Nyberg är utbildade vid Balettakademien i Stockholm och har därefter vidareutbildat sig vid DOCH i Stockholm och HZT i Berlin. De har samarbetat sedan 2008 och har sedan dess slutfört projekten A Section of Falling (2008), A White Rhythm Section (2009), Weapons of Mass Production (2010) och Fake Somatic Practice (2011). Deras verk har presenterats på Tanztage Berlin, Lofft Leipzig, Schauspielhaus Chemnitz, Schauspielhaus Bochum, festivalen Dialog Dance i Kostroma Ryssland, Uferstudios i Berlin, Tou Scene i Stavanger, Moderna Dansteatern och Weld in Stockholm. Deras samarbete bygger på ett delat intresse av kroppens biologiska och sociala konstruktion, och metoder för att utforska de grumliga vatten som de befinner sig i. De utför en koreografisk grundforskning i hur vår omgivning, vår biologi och våra levda erfarenheter formar kroppen och dess sätt att röra sig på. För varje projekt formulerar de alltid formen för samarbetet och vilka metoder de använder sig av.