Resebidrag inom dans

Resebidrag ger konstnärer möjlighet att resa utomlands under kortare tid i arbets- eller fortbildningssyfte. Du kan till exempel få bidrag för att delta i kurser, besöka festivaler eller göra research. Resan ska främja din egen konstnärliga utveckling och/eller arbetsmöjligheter. Konstnärsnämnden fördelar cirka 400 000 kr om året som resebidrag inom dans. Beloppen på bidragen varierar mellan 3 000 kr och cirka 30 000 kr.

Läs mer via denna länk>

konstnarsnamnden