Projektstöd för kulturinsatser för asylsökande

Västra Götalandsregionens kulturnämnd avsätter en miljon kronor för att ge det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer möjlighet att genomföra kulturinsatser för att välkomna asylsökande till Västra Götaland. Inom två veckor vill kulturnämnden se ansökningar och förslag på insatser.

Utlysningsdatum för förslag på insatser är 28 september, sista dag att söka är 12 oktober. Projekten ska genomföras innan årets slut och rapporteras till Västra Götalandsregionens kulturnämnd i januari 2016.

Insatserna ska bidra till att främja den interkulturella dialogen i Västra Götaland enligt kulturnämndens riktlinjer för vidgat deltagande.

Läs mer om utlysningen här>

GÖTEBORG 2012-09-13NaturFoto: Patrick Sörquist