Platser kvar i DANSIMPROVISATIONSKURS våren 2015!

Annorlunda, rolig danskurs med improvisation och eget skapande
Öva din kommunikationsförmåga i dans tillsammans med andra, utöka ditt förråd av rörelser och utveckla dig själv på lekfullt sätt. Varierade tekniker/övningar ger dig flera infallsvinklar på vad improvisation kan vara. Perioden kan också vara komplement och inspiration till annan skapande verksamhet och/el. fysisk aktivitet…
Kursen leds sedan flera år av danskonstnärer och är en introduktion i dansimprovisation där de olika lärarna leder delmoment.
Alla dansintresserade är välkomna, oavsett ålder och tidigare erfarenhet.

Kursbeskrivning
Här finns plats för individuella uttryck och gemensam dans. Att dansa improvisativt är på många sätt lekfullt. Du lär dig ta egna initiativ, att följa andras impulser, kommunicera genom rörelse och att fritt komponera. Vi tränar dans och rörelse med aspekter av rum, tid och form. Utforskning av rörelsens olika kvaliteter. Närvaro och kroppskännedom. Andra delar kan vara kontaktimprovisation, ljud, röst och releaseteknik.

Kursperiod VT -15 & anmälningsinfo
Period 3 mars – 26 maj (12 tillfällen, uppehåll V 15).
Tid Tisdagar kl. 19.00 – 21.00.
Plats Artisten, Fågelsången 1, Göteborg.
Anmälan senast 20/2 Maila namn & telefon till: bronja@bigwind.se
Frågor Bronja 0708 374264, el. Stina 0708 242941
Kostnad 2200 kronor
Plusgiro 134706-1 (OBS! skriv ditt namn tydligt)

Notera att din anmälan är bindande och att hela kostnad betalas in samma dag du gör din anmälan (skrivet kvitto kan fås vid kursstart).

Kort om terminens lärare och planerat innehåll
Lärare (i planerad följd) på kurs VT -15 är Johanna Ehn, Stina Hedberg Karlberg, Lisa Larsdotter Petersson och Bronja Novak. Gemensamt för lärarna är professionell erfarenhet av dans och improvisation såväl på scen som i undervisning.

Johanna Ehn – dansare och danspedagog
Vi testar lekfullt rörelsernas olika kvaliteter t ex: mjuka, skarpa, snabba – och hur de påverkas dynamiskt av tiden och rummet.
Stina Hedberg Karlberg – koreograf och fysioterapeut
Kontakten mellan golv och kropp, gravitation, centrering, närvaro. Golvnära övningar upp till stående, dansande. Kommunikation.

http://www.artist-musikerhalsan.se/teamet/kristina-hedberg-karlberg-legitimerad-fysioterapeut-och-r-relsepedagog

Lisa Larsdotter Petersson – scen och bildkonstnär
Vi jobbar med rörelse i rum via flertal spännande improvisationstekniker, här kanske även ett egnare komponerande och röst har utrymme.

http://lisalarsdotterpetersson.blogspot.se/

Bronja Novak Lindbladh – dansare och koreograf
Bronja kommer att arbeta med Kontaktimprovisationens grunder som bas till ett sceniskt utryck. Både som solo, par och gruppformat.

http://www.embladans.se/bronja.html

Varmt välkommen!
PS – hitta till Artisten: Fågelsången är en gångstig som går till vänster om Konstmuseet vid Götaplatsen och mynnar ut i Näckrosdammen.