Personal

Anders T Carlsson
Verksamhetsledare
anders.carlsson@danscentrum.se
Telefon: +46 (0)725 – 36 76 66

Marcella Quinchavíl Stéen
Informatör/Administratör
Mail: vast@danscentrum.se
Telefon: +46 (0)725 36 76 66

Nätverkstan Ekonomitjänst
Ekonomisk administration

Anna Hedin, Baker Tilly EMK
Revisor

Pedro Blasco Martos
Lokalvårdare