Personal

Anders T Carlsson
Vikarierande Verksamhetsledare
anders.carlsson@danscentrum.se
Telefon: +46 (0)725 – 36 76 66

Helena Granstedt Löfman
Verksamhetsledare Föräldraledig
helena.lofman@danscentrum.se

Marcella Quinchavíl Stéen
Informatör/Administratör
Mail: vast@danscentrum.se
Telefon: +46 (0)725 36 76 66

Nätverkstan Ekonomitjänst
Ekonomisk administration

Pedro Blasco Martos
Lokalvårdare