OPEN CALL TILL THE NORDIC CIRCLE OF ARTISTIC MANAGEMENT

Arbetar du som producent, manager, självproducerande koreograf? Vill du ha en mentor under ett år för att utveckla din verksamhet? Då är The Nordic Circle of Artistic Management något för dig!

Samtida dans i de nordiska länderna utvecklas i rask takt och når samtidigt en allt större  i

nternationell publik. För att bygga vidare på denna framgång är det viktigt att utveckla kompetens och strukturer för ledning, samarbete och produktion inom dansområdet.

Det treåriga projektet The Nordic Circle of Artistic Management erbjuder olika nivåer av engagemang, med både ett mentorsystem och workshops, och syftar till att skapa plattformar för koreografer och dansproducenter att dela erfarenheter och bygga nätverk. Tanken är att ett utbyte med en erfaren mentor inom dansområdet från ett annat nordiskt eller baltiskt land är till stor nytta för att utveckla kunskap i management och projektledning samt att få tillgång till nya nätverk med kollegor i de andra länderna.

The Nordic Circle of Artistic Management är ett projekt som fötts ur det nordisk-baltiska dansnätverket ke∂ja och som genom SITE som huvudman har erhållit stöd från Kulturkontakt Nord, Nordiska kulturfonden, Danish Arts Foundation och Statens Kulturråd. The Nordic Circle of Artistic Management är en utveckling av ett tidigare mentorprogram och ett nordisk-baltiska producentnätverk. För båda dessa program har SITE varit ansvarig. Projektet kommer att fortlöpa t.o.m. 2019.

Det första mentoråret inleds i Stockholm den 3-4 oktober 2016 – när alla medverkande mentorer och adepter samlas för en två dagars workshop – och avslutas i september när alla möts igen för att dela med sig av erfarenheter och lärdomar.
Ansökan och CV skickas med e-post till Emme Astbury, projektledare på SITE: emmy@sitesweden.se

Ansökan ska vara minst en A4 och svara på följande frågor:
Varför skulle du vilja delta i mentorprogrammet?
Vilka specifika delar / kunskaper i ditt arbete som en producent vill du utvecklas vidare?
Hur tror du att en mentor kan hjälpa ditt arbete?

Deadline för ansökan är den 15 maj 2016. Partnerorganisationerna kommer att välja

8 adepter, som kommer att tilldelas en mentor från ett nordiskt eller ett baltiskt land. Urvalet kommer att meddelas i juni och alla adepter måste kunna delta i startmötet 3-4 oktober. Det är obligatorisk närvaro för alla medverkande.

För frågor, vänligen kontakta Emmy Astbury via e-post eller telefon:
SITE Sweden www.sitesweden.se
Project Centre in Dansehallerne www.dansehallerne.dk/projektcentret
Dance Atelier www.danceatelier.is
Performing Arts Hub Norway www.danseogteatersentrum.no
Arts Management Helsinki www.artsmanagement.fi

 

NORDISK KULTURFOND