Open Call! Danscentrum Stockholm arrangerar Dansmässan 2018- nu i en ny version.

Vill du visa ett verk på Dansmässan 2018? Skicka in ditt förslag!

Vill du visa ett verk på Dansmässan 2018?
Skicka in ditt förslag!

Under v.46 (13-16 november) 2018 kommer Dansmässan att äga rum på flera platser runt om i Stockholm.

Antalet dagar ökar från tidigare år och i form av en dansfestival inryms både, utbudsdag, mässa, seminarier, workshops, samtal och även möjligheten för fler att visa hela föreställningar.

Dansmässan riktar sig till arrangörer och utövare såväl som till allmänheten i stort. Dansmässan kommer att välja föreställningar som riktar sig till alla målgrupper och åldrar. Du som konstnär och medlem i Danscentrum (Sthlm, Syd, Väst eller Norr) kan NU göra en intresseanmälan om att visa ditt verk som helhet, eller ett kortare utdrag, eller som en work-in-progress visning, eller ett samtal.

Skicka in följande information:

  • En kort text om verket och kort biografi om konstnären/gruppen
  • Videodokumentation på länk
  • Önskemål om hur du helst vill visa ditt verk
  • Teknisk rider 

Mejla intresseanmälan till: opencall@danscentrumstockholm.se

En konstnärlig jurygrupp kommer att ansvara för urvalet till årets upplaga (information om urvalsgrupp och tidsplan för beslut kommer inom kort). Blir du utvald kommer de tekniska förutsättningarna, plats samt vilken typ av visningsformat att diskuteras tillsammans.

Sista ansökningsdag är 11 juni. 

Är du inte medlem ännu? Ansökan om medlemskap här!

För frågor kontakta Tove Dahlblom, verksamhetsledare tove@dcsthlm.se