Om Danscentrum

Danscentrum Väst bildades 1992 och är en organisation som förenar yrkesutövare inom den fria danskonsten i Västra Götalandsregionen. Våra medlemmar arbetar på lokal, regional, nationell och internationell nivå. De arbetar oftast med dans som scenkonst men även med dans inom ett bredare spektra, med föreläsningar, film och workshops. Medlemmarna är främst dansare, koreografer och pedagoger. Dansstilarna och uttrycken hos våra medlemmar spänner över hela dansfältet.

Danscentrum bildades som en rikstäckande konstnärlig centrumbildning 1971 och har under åren utvecklats till branschorganisation för det fria dansområdet. Danscentrum är en riksorganisation med fyra självständiga regionala organisationer; Danscentrum Stockholm, Danscentrum Väst, Danscentrum Syd och Danscentrum Norr.

Du kan läsa mer om Danscentrums riksorganisation och dess regionala organisationer via denna länk.

Tillgänglighet
Ärlegården är inte tillgänglighetsanpassad. Detta beror på att huset ligger avsides en bit upp på Gråberget. Fastigheten är gammal och toalettutrymmena är små. Danscentrum Väst samarbetar med Danskompaniet Spinn vars studio är helt tillgänglighetsanpassad.

DcV Stadgar 

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsberättelse 2019

Bilagor 1-3

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DcV 2016 -> (pdf)

VERKSAMHETSPLAN DcV 2016 ->

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DcV 2015 ->

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DcV 2014->