Om daglig träning

Daglig träning är professionella klasser på hög nivå för professionellt verksamma utövare inom dansfältet, främst dansare, koreografer och pedagoger. Klasserna finns i stilarna nutida dans, jazz och balett.

All daglig träning hålls i vår studio på Ärlegården. Var dock uppmärksam på att avvikelser kan förekomma i ordinarie schema. Aktuellt schema för daglig träning hittar du under fliken för daglig träning.

För att få delta i den dagliga träningen måste du vara yrkesutbildad dansare och ha tränat dessa tekniker tidigare.
Är du inte medlem i DcV men önskar ta klass måste du skicka in cv eller annat dokument som styrker att du uppfyller dessa krav. För den nutida träningen öppnar vi även upp för professionella scenkonstnärer, som arbetar med fysiska uttryck i sin verksamhet, att medverka. Detta framgår i beskrivningen av klasserna.

Priser 2018
Priserna för daglig träning har varit desamma i flera år. Eftersom kostnaderna för att arrangera klasserna gått upp medan stödet från Kulturrådet för att arrangera den dagliga träningen legat på samma nivå i 17 år så måste DcVs styrelse höja avgifterna från HT-17. Nya priser:

Terminskort för medlem 1400kr/termin
Terminskort för övriga 2000 kr/termin
Du kan betala terminskort på plats innan klass. Vi tar betalning med  Swish.

Enstaka klass medlem 120kr/klass
Enstaka klass övriga 120kr/klass
Veckokort medlem 500kr
Enstaka klass samt veckokort betalas vid träningstillfället. Vi tar betalning med Swish.

Terminskortet ger dig även möjligheten att delta i daglig träning nutida tekniker i Umeå, Stockholm och Malmö. Träningskort skall alltid uppvisas! Om du inte kan visa upp att du har träningskort gäller ordinarie priser och du måste betala för enstaka klass. Vänligen respektera detta.

Daglig träning/proffsklasserna i Göteborg arrangeras med stöd av Kulturrådet och Västra Götalandsregionen

DcV förlängde 2016 vårterminen med fyra veckor och höstterminen med tre veckor samt lade till en klass per vecka. Mot bakgrund av detta är prisökningen minsta möjliga. Klasserna kan vara så billiga tack vare stödet från Kulturrådet och Västra Götalandsregionen.