Nya prioriteringar för Danscentrum Västs användande av Ärlegården – all uthyrning till stödmedlemmar upphör 2016

För att Danscentrum Väst skall kunna erbjuda sina medlemmar daglig träning och studio för repetitioner och skapande av nya verk har styrelsen den 9 november beslutat om nya prioriteringar för användandet av Ärlegården.

Styrelsens beslut är en följd av att DcV inte kan ha kvar Studio Oscar på grund av en extrem hyreshöjning. När vi förlorar Studio Oscar den 30 november uppstår ett stort tryck på Ärlegården. Dcv måste tillsvidare lösa behovet av studiotid med bara Ärlegården till förfogande. Styrelsen beklagar den uppkomna situationen och hoppas på förståelse för beslutet.

De nya prioriteringarna innebär att personer eller organisationer som hyrt Ärlegården för avgiftsbelagda aktiviteter inte längre kan göra denna typ av bokningar. Det innebär också att stödmedlemmar inte länge kan boka DcV:s studio för eget arbete. Uthyrningsverksamhet till stödmedlemmar upphör från och med den 11 januari 2016.

Danscentrum Väst är en centrumbildning för professionella dansare och koreografer som arbetar med samtida danskonst i Sverige. DcV skall fortsättningsvis använda Ärlegården för sin kärnverksamhet, dvs:

– Daglig träning för medlemmar.

– Studio för medlemmar för repetitioner och produktion av nya föreställningar

– Workshops med DcV som medarrangör.

– Arrangemang och aktiviteter som DcV genomför för att förverkliga sina verksamhetsmål.

– Som en mötesplats för yrkesverksamma dansare och koreografer som är medlemmar

För eventuella frågor kring detta beslut hänvisas till DcVs verksamhetsledare.
Anders T Carlsson
anders.carlsson@danscentrum.se
0708 – 14 01 26