Nu är ansökan öppen till mastersutbildningen Contemporary Performative Arts på Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Contemporary Performative Arts vänder sig till utövande konstnärer inom teater, fysisk gestaltning, performance, dansfilm eller ljudkonst med ett intresse för scenisk gestaltning i tvärkonstnärliga situationer och på andra spelplatser än i traditionella konstrum. Utbildningen riktar sig till de som varit yrkesverksamma några år och som vill vidareutveckla sig som scenkonstnärer och bedriva ett undersökande arbete under längre tid. Du söker till utbildningen med en personlig projektidé inom området scenisk gestaltning. Det är även möjligt att söka som grupp eller kollektiv. Utbildningen syftar till att stödja studenter att vidareutveckla sin konstnärliga praktik, att få vidgade perspektiv och kompetenser samt att utveckla en förmåga att artikulera, kontextualisera och reflektera över sitt eget konstnärskap liksom samtida frågor i en tvärkonstnärlig kontext. Utbildningen är forskningsförberedande.

Sista ansökningsdag 15 januari 2016.

Läs mer om utbildningen här.

FLYER_MA-CPA_Theatre_210x105_sve_Webb