Ninnie Andersson

Ninnie Andersson- universitetslektor i dansdidaktik

är utbildad gymnasielärare i dans med en specialisering i Simonsonteknik från Dance New Amsterdam, New York. Ninnie har erfarenhet av att undervisa inom bland annat grundskola, gymnasiet och universitet.  Just nu arbetar hon på Södra Latins Gymnasium, Kulturama gymnasium samt som lektor och programansvarig vid Danslärarutbildningen i Göteborg. Ninnie har sedan 2013 varit en av lärarna som tillsammans med Lynn Simonson utbildar lärare inom Simonsonteknik, Simonson Method of Teacher Training.

Ninnie Andersson disputerade 2016 med avhandlingen ”Communication and Shared Understanding of Assessment: A phenomenological study of assessment in Swedish upper secondary dance education”. Forskningsintresset innefattar danspedagogiska frågor med fokus på bedömning och community dance för personer över 65 år.

 

Samarbete med Högskolan för Scen och Musik.