MOVING BETWEEN

En endagsworkshop i rörelse, ljud och visuell konst – ledd av Eva Karczag, Sylvia Hallett och Chris Crickmay

DATUM 7 september
TID 10.00-13.00 samt 14.00-17.00
PLATS ccap studio, Körsbärsvägen 9 nb
GÄSTER Eva Karczag, Sylvia Hallett och Chris Crickmay

• Moving between– Eva Karczag, Sylvia Hallett och Chris Crickmay, 7/9 2015, Stockholm

Anmälan: skicka in aktuellt CV och kort motivationsbrev till  info@dansalliansen.se

Sista svarsdatum är den 3/9 2015

dansalliansen-webb53317bad9858e-160x120