Medverka på DANSENS DAG den 29 April på Atalante

 

Vi i Danscentrum Väst vill uppmuntra våra medlemmar att fira Dansens Dag den 29 April på Atalante. Nedan kan ni läsa en inbjudan från Danskalendern och Atalante om hur NI kan medverka!

 

Hej koreografer och dansare! (English below)

29 april är det Dansens Dag och vi på Danskalendern ihop med Atalante vill fira och lyfta extra mycket. Denna Dansens Dag vill vi fokusera på koreografer/dansare och föreställningar som spelas i vår region. Vi skulle gärna vilja sprida 60sek dans i alla sociala medier. Vi behöver ER hjälp att realisera detta!

Skicka gärna 60sek filmklipp till oss så snart som möjligt så delar vi detta som en upptakt och på Dansens Dag så klipper vi ihop detta till en enda lång kortfilm och visar. (OBS! Ni kan använda redan befintligt/äldre material)

29 april kl 16:00 firar vi i Atalantes foajé! Vi visar filmen, bjuder på bubbel och ni får gå på det norska dansgästspelet ”Jag är Kosmos” med Siri & Snelle för 80 kr kl 17:00.

Maila filmerna till: hello@golddiggerproductions.se (tänk på att filma i liggande format!)

Sprid ordet i era närverk!

Glöm inte att anmäla era föreställningar som spelar i vår region så lägger vi upp det på danskalendern.se

_____________________________________

Hi choreographers and dancers!

April 29th is International Dance Day and we in the Danskalendern together with Atalante want to celebrate this with you. This Dance Day we want to focus on choreographers / dancers and performances played in our region. We would love to spread 60sek dance in all social media. We need your help to do this!

Please send 60sek movie clips to us as soon as possible and we will share this the week before International Dance Day. We will put this together as shortfilm to present at Atalante April 29th. (NOTE: You can already use existing / older material)

April 29 at 4:00 pm we will celebrate in Atalante’s foyer! We show the short film, have some drinks and you can se Norwegian dance performance ”I’m Cosmos” with Siri & Snelle for 80 kr at 17:00.

Mail your clip to: hello@golddiggerproductions.se (be sure to film in landscape format!)

Spread the word in your network!

Do not forget to send in your performances that play in our region and we will post it on danskalendern.se