MÅNDANS #7 22-23 FEBRUARI 2016

3:e Våningen söker ny koreografi av västsvenska koreografer och konstnärer.

Måndans har blivit ett återkommande inslag i 3:e Våningens program. Dessa kvällar bjuder under opretentiösa former på möjligheten för såväl nya som etablerade utövare att pröva sina koreografiska idéer. Vi hoppas naturligtvis att något eller några av verken har kvalitéer för fortsatt arbete och presentation på 3:e Våningen i mer färdig form. Vår ambition är att presentera nya verk där rörelsen och formen står i centrum. Vi vänder oss till professionella, koreografer, dansare, konstnärer och performanceartister som vill anta utmaningen att skapa något utefter ett bestämt tema.

URANUS

Uranus, en av universums jätteplaneter är temat för den sjunde upplagan av Måndans. Skimrande grönblå, täckt av moln och omgiven av hela 27 månar. Uranus är kontrasternas planet med stor skillnad mellan ljus och mörker. Vintern varar i hela 42 jordår, efterföljt av en lika lång sommar.

Temat är valt för att ge en ram men associationerna är fria. Du kan förhålla dig rent konkret till den fysiska verkligheten: himlakroppen långt där ute, eller ta dig ann den idéhistoriska bakgrunden: vad stod Uranus för en gång i tiden eller idag?

Skicka en ansökan där du kortfattat berättar om dig själv, som dansare, koreograf eller konstnär. Beskriv kort din idé och tankar kring temat. Tänk enkelt och koncentrerat. Glöm inte namn, mailadress och mobiltelefon!

Ca 5-6 verk kommer visas under två kvällar 22-23 februari 2016. Vid många ansökningar gör vi ett urval och meddelar 18 januari 2016 vilka som kommer med.

3:e Våningen avsätter en fast summa pengar till Måndans, som förutom scen och teknik ger ett litet honorar till varje verk/koreograf. Observera att vi inte har möjlighet att betala resor eller ersätta extra dansare eller musiker.

Skicka din ansökan till:
3:e Våningen, Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg
Eller maila till anna.lamberg@3vaningen.se.
Vi vill ha din ansökan senast 14 december 2015

Välkommen!
Gun Lund, Lars Persson och Olof Persson
Konstnärliga ledare för 3:e Våningen

måndansen