Malin Astner

Biografi: Malin Astner arbetar som pedagog och danskonstnär i Malmö och Köpenhamn. Hon tog examen från Danshögskolan (DOCH) i Stockholm 2002 och har sen dess arbetat som dansare för ett antal frilans koreografer, som pedagog på olika utbildningar och öppna klasser samt som repetitör och koreograf-assistent både frilans och på institutioner så som Skånes Dansteater. 2008 flyttade hon till Berlin för att fördjupa sitt arbete inom improvisation och skapade där ett flertal samarbeten med dansare och musiker. Hon var också med att driva performing plattformen Meetingpoint Berlin och även nätverket Blink, som arbetade med att skapa workshops och festivaler för danskonstnärer. 2011 flyttade Malin till Malmö där hon bland annat var med att initiera organisationen Samtidsverket som arbetar för koreografi och konstnärlig forskning. Sedan 2016 arbetar Malin som studielektor i dans och koreografi på Den Danske Scenekunstskole i Köpenhamn.

Klassbeskrivning: Improvisation – i denna klass undersöker vi vad som genererar rörelse, vi aktiverar alternativa källor till rörelser och vår spontanitet. En utgångspunkt är förhållandet mellan vibration, resonans och rum, en annan är vår observartion och aktion i förhållande till kontexten vi befinner oss i.