Lektor i scenkonst med inriktning scenkonstproduktion

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) är en ledande arena för nytänkande och utforskande utbildning och konstnärlig forskning. Högskolan erbjuder utbildningar på grundnivå och avancerad nivå inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst samt forskarutbildning. Konstnärlig forskning utgör en central del i SKH:s fokus att utvidga kunskapsgränserna inom konstområdena och vara en dynamisk drivkraft för konstens framsteg och dess betydelse för samhällsutvecklingen.

Stockholms konstnärliga högskola startade 1 januari 2014 då DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola gick samman. Vi satsar på att bli Sveriges första konstnärliga universitet. Högskolan har cirka femhundra studenter och tvåhundrafemtio medarbetare.

Vid institutionen för scenkonst bedrivs utbildning och forskning för dramatik, dramaturgi, kostymdesign, ljusdesign, mask- och perukdesign, scenografi, scenkonstproduktion, teaterregi samt teaterteknik. Samtliga utbildningar är inriktade mot teater, dans, scenkonst samt nutida performativ scenkonst.

Välkommen att söka anställning som lektor i scenkonst med inriktning scenkonstproduktion.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning på grundnivå och avancerad nivå samt att följa de enskilda studenternas konstnärliga utveckling. Vidare ingår möjlighet till forsknings- och utvecklingsarbete om 10 % av heltid.  I anställningen ingår det administrativa uppdrag samt andra uppgifter så som planering, utvärdering och utveckling av både befintliga och nya kurser.  Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet scenkonstproduktion och den samhällsutveckling som har betydelse för arbetet vid högskolan. Du ska tillsammans med dina kollegor leda, planera och utveckla ämnet scenkonstproduktion samt verka för en långsiktig pedagogisk utveckling på institutionen.

I arbetsuppgifterna ingår också att delta i utvecklingen av SKH, att arbeta för en gemensam kultur av öppenhet och samverkan samt att vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö.

Behörighet: Behörig att anställas som lektor är den som har visat såväl pedagogisk som konstnärlig skicklighet (motsvarande konstnärlig doktorsexamen) eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, alternativt avlagt konstnärlig doktorsexamen.

Konstnärlig skicklighet på lektorsnivå innebär att man har både breda och djupa kunskaper inom ämnesområdet. Den sökande ska ha visat god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet, eller motsvarande skicklighet visad i konstnärliga sammanhang utanför högskolan.

Pedagogisk skicklighet innebär att kunna utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet på olika nivåer, och att medverka till forskningsanknytning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Alternativt visat motsvarande skicklighet i konstnärliga sammanhang utanför högskolan.

Den sökande ska ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

 Bedömningsgrunder: Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom scenkonstproduktion samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet.
Pedagogisk skicklighet; dokumenterad erfarenhet av utbildning på högskolenivå eller motsvarande, förmågan att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet på olika nivåer, eller motsvarande skicklighet visad i konstnärliga sammanhang utanför högskolan, samt förmåga att beskriva sin undervisning och sitt pedagogiska förhållningsätt.
Aktuella erfarenheter av att vara producent både i det fria och institutionella scenkonstfältet och att ha producerat i olika konstformer inom scenkonsten
Administrativ skicklighet. Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. Dokumenterad god samarbetsförmåga. Dokumenterad samverkan med omgivande samhälle. Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande är meriterande. Motsvarande kompetens kan ha förvärvats genom annan utbildning eller genom erfarenhet av undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete på högskolenivå eller motsvarande.

Om anställningen: Anställningens omfattning är 50% av heltid och är tidsbegränsad till 3 år med möjlighet till förlängd anställning utan ny utlysning till maximalt tio år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Stockholms konstnärliga högskola har höga ambitioner när det gäller att ta tillvara olikheter och mångsidig kompetens. Vi välkomnar särskilt sökande som kompletterar vår organisation avseende jämställdhet och etnisk mångfald.

Om ansökan
Ansökan ska innehålla:

Meritförteckning (CV) styrkt med kopior av betyg och andra handlingar du vill åberopa i din ansökan
Redogörelse för konstnärliga meriter
Redogörelse för pedagogiska meriter
Redogörelse för administrativa erfarenheter
Eventuella bilagor du vill åberopa som inte kan skickas via vårt rekryteringssystem skickas i tre likadana exemplar till Stockholms konstnärliga högskola, Box 24045, 104 50 Stockholm, märkt med diarienummer.2016/412/2.2.1.

Mer information: För mer information om vad din ansökan bör innehålla, se Stockholms konstnärliga högskolas meritportfölj (kan hämtas från www.uniarts.se). För utförligare information om behörighet och bedömningsgrunder, se Stockholms konstnärliga högskolas anställningsordning (kan hämtas från www.uniarts.se).

För denna rekrytering har vi gjort vårt annonsval och vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare, rekryteringsbyråer eller motsvarande.

Välkommen med din ansökan senast 8 maj 2016.
Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Deltid
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 50%
Ort: Stockholm
Län: Stockholms län
Land: Sverige
Diarienummer: 2016/412/2.2.1
Kontakt: Anders Aare, tf prefekt inst scenkonst, 08 – 494 00 619
Facklig företrädare: Se www.uniarts.se/personalorganisationer

 

 

 

cid 119