Lava Markusson

lava markussonLava är utbildad dansare på Balettakademien i Stockholm, P.A.R.T.S i Bryssel samt Dans och Cirkus högskolan i Stockholm. Sedan sin examen 2006 har hon arbetat med koreografer så som Örjan Andersson,Virpi Pahkinen, Ingun Björnsgaard och Ina Christel Johannessen men även i danskompanier som Norrdans och Regionteater Väst. Under hösten 2015 har hon fått bidrag från bla Nordiska kulturfonden och Kulturkontakt nord att producera och koreografera ett eget verk och från Januari 2016 är hon åter tillbaka på Norrdans.

Klassbeskrivning: Klassen är en blandning mellan yoga och improvisation där fokus är att utforska hur fantasin/bilder kan få fram olika kvalitéer och energier. Klassen startar med att vända fokus inåt, genom andningen lyssnar vi in kroppen och sinnet. Uppvärmningen består sedan av en dynamisk yoga sekvens som övergår i improvisation med mer fysiska utmaningar och uppgifter.

Länk: http://lavamarkusson.wix.com/lavamarkusson