Kulturbudgeten: Ett steg i rätt riktning

En ökning med 25 miljoner kronor till fria aktörer inom scenkonstområdet i regeringens budgetproposition för 2018. 

Det statliga anslaget är en viktig grund för den fria scenkonsten, som utgör en vital del av kulturlivet i Sverige och bidrar till ett dynamiskt, högklassigt och varierat utbud.

Den fria scenkonsten samspelar både med den institutionella och den kommersiella scenkonsten och utgör en kraft för förnyelse och utveckling av hela kulturlivet och samhället i stort. För att det ska vara möjligt krävs resurser och långsiktig planering.

Sedan 2014 driver Teatercentrum, Danscentrum och Teaterförbundet för scen och film Upprop för den fria scenkonsten, ett gemensamt krav på fördubblade anslag till den fria scenkonsten, tillsammans med ytterligare fyra punkter om förbättrade villkor för den fria scenkonsten. Budgetförslaget innebär en ökning av det statliga anslaget med 12 procent. Hur stor del av denna ökning som kommer att fördelas i verksamhets- och produktionsstöd till den fria scenkonsten återstår att se under 2018.

– Vi välkomnar varmt de 25 miljonerna till fria aktörer inom scenkonstområdet. Det här är ett steg i rätt riktning, men om den utominstitutionella danskonsten ska ha möjlighet att överleva, utvecklas

och spridas över hela landet behövs ytterligare medel, säger Maria Rydén, ordförande i Danscentrum.

– Den fria scenkonsten är en grundläggande del av Kultursveriges ryggrad. Regeringen tycks nu förstå att urholkningen av dessa verksamheter måste bromsas för att värna tillgången till fri scenkonst i hela landet. Det är nödvändigt med en reell förstärkning av produktionsvillkoren för den fria scenkonsten, säger Jenny Forslund, ordförande Teatercentrum.

– Det är mycket glädjande att vårt gemensamma Upprop för den fria scenkonsten har gett resultat. Ökningen är en bra början, men anslagen till den fria scenkonsten har urholkats under lång tid, och ytterligare satsningar måste till, säger Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet för scen och film.

Läs Upprop för den fria scenkonsten.

 

KONTAKT för uppropet:
Jenny Forslund, ordförande Teatercentrum
073-803 94 93

Maria Rydén, ordförande Danscentrum
072-524 99 86

Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet för scen och film
070-585 22 83