KULTURAKADEMIN Trappan ger i samarbete med Folkteatern: MINGEL/SCENKONSTSAMTAL kring scenkonstnärens roll i Göteborg och övriga Europa.

Beskrivning
De göteborgska scenkonstnärerna Caroline Sehm, musikalartist,Gemma Carbone, Kristin Falksten, Peter
Jägbring och Robert Söderberg skådespelare, Harriet Ohlsson musiker samt Linda Wardal dansare är just hemkomna från Neapel där de arbetat i en månad med projektet Il Velo under ledning av regissören Davide Iodice.

Ni får också möta ensemblen som medverkar i Teatro Stabile di Napolis föreställning ”Le sorelle Macaluso” i regi av Emma Dante som gästspelar på Folkteatern. Även Folkteaterns ensemble deltar i samtalet. Vad har scenkonstnärerna från Göteborg för erfarenheter att förmedla, och hur skiljer de sig ifrån, eller är de samstämmiga, med de italienska scenkonstnärernas erfarenheter och kunskaper?
Hur ser den konstnärliga processen ut för skådespelare på en institution eller i en professionell fri grupp i Göteborg kontra i övriga Europa? Vad kan vi lära av varandra?
I vilket tillstånd befinner sig den Europeiska teatern? Hur ser situationen för de professionellt yrkesverksamma ut?
Går det att leva på sitt konstnärliga yrke? Vad finns det för social och ekonomisk trygghet/otrygghet?

Läs mer via länken