KULTURAKADEMIN Trappan ger Föreläsningsdag om trygghetssystem En föreläsningsdag om de trygghetssystem som gäller för fria utövare inom teater, dans och musik.

Period: 12 maj 2015 (Sista anmälningsdag 11 maj)
Tid: 09.00–15.30

Beskrivning
Lars Åström, Förhandlingschef Teaterförbundet för Scen och Film kommer att informera om kollektivavtalet mellan centrumbildningarna och Teaterförbundet. Han kommer också att tala om arbetsgivarens rättigheter/ skyldigheter utifrån kollektivavtal och lagstiftning och vilka rättigheter/skyldigheter teaterns eller dansgruppens medlemmar har gentemot sig själva. Lars kommer även ta upp frågan om skillnaden mellan dem som arbetar på faktura gentemot anställda.

Helene Bergstedt, VD Trygghetsrådet TRS kommer att berätta om vilket stöd arbetsgivare och arbetstagare har tillgång till genom Omställningsavtalet TRS. Hon kommer framförallt att tala om TRS förebyggande stöd för att utveckla verksamheter och anställdas kompetens samt TRS omställningsstöd till bland annat tidsbegränsat anställda/frilansare.

Lollo Moberg, Verksamhetsledare för Danscentrum och Lena Gustafsson, Verksamhetsledare för Teatercentrum kommer att tala om avtals-och arbetsgivarfrågor på det fria professionella scenkonstområdet.En av centrumbildningarnas uppgifter är att stödja sina medlemmar i arbetsgivarfrågor, t.ex. om kollektivavtal, pensioner, anställningsformer, sjukfrånvaro, försäkringar osv. Under eftermiddagen kommer Lollo och Lena gå igenom vad det innebär att ha arbetsgivaransvar, vilka kollektivavtal som finns på det fria scenkonstområdet, organisationsformer för en juridisk person m.m. Danscentrum och Teatercentrum är också arbetsgivarorganisationer för artrappansbetsgivare inom den fria scenkonsten och sluter kollektivavtal med Teaterförbundet.

Dagen avslutas med frågestund

 

För mer information och anmälan besök denna LÄNK