Kultur i Väst: Danscheck

Danschecken har vuxit fram utifrån Kultur i Västs lyckade mentorsprogram (2012–2014) och genom Kultur i Västs tidigare projekt där danskonstnärer i Västra Götaland erbjöds kostnadsfri rådgivning via Producentbyrån (2013). Genom checken har vi vidgat både mentorsprogrammet och rådgivningen och synliggjort nya och fler inriktnings- och utvecklingsområden. 

Du kan nu söka danscheck på 10 000 kronor, antingen för att anlita en mentor, eller för att köpa en tjänst som bidrar till din konstnärliga och/eller verksamhetsutveckling.

Vem kan söka?

Du som…

  • är dansare, pedagog eller koreograf, kanske söker ni som grupp för en gemensam utveckling tillsammans?
  • är verksam i Västra Götaland.
  • är redo för nästa steg och är nyfiken på att ta kontakt med den person som har den kompetens du söker.
  • vill stärka och vidga ditt befintliga danskonstområde och/eller din pedagogiska inriktning.
  • vill utvecklas, få stöd och hitta en riktning framåt i ditt konstnärskap.
  • vill bredda eller fördjupa ditt konstnärskap i ett möte med en för dig utvald person.
  • vill utmana din danskompetens och skapa bättre förutsättningar i mötet med din målgrupp/publik.

Vi söker dig som är nyfiken på att utveckla något av följande områden och mot följande kompetenser:

1. Dramaturgi
2. Communitydans
3. Konstnärlig mentor (i rörelse och/eller annan konstnärlig utveckling)
4. Mångfald
5. Tillgänglighet
6. Genus och jämställdhet
7. Barn och unga
8. Pedagogisk verksamhet
9. Kommunikation (web, IT, marknadsföring, publikutveckling)
10. Omvärldskunskap

Vi prioriterar ansökningar som leder till långsiktig och hållbar konstnärlig och/eller verksamhetsutveckling.

Praktisk information

Du ansöker via det digitala formuläret nedan, senast 3 maj. De antagna får svar under vecka 20.

Alla antagna träffas på Kultur i Väst tisdagen den 19 maj klockan 14–16, träffen är obligatorisk. Gruppen kommer att träffas och utbyta erfarenheter vid minst ett ytterligare tillfälle.

Totalt delar vi under 2015 ut sju Danscheckar á 10 000 kronor. Checken innebär att den person du valt, i samråd med oss, arvoderas 10 000 kronor för tjänsten via fakturering från Kultur i Väst.

Om den utvalda personen bor på annan ort kan reseersättning utgå i dialog med Kultur i Väst. Vi är också, naturligtvis, behjälpliga med att föreslå personer inom det kompetensområde du söker.

För mer information och ansökan klicka på länken