KUBIK – kommunalt utvecklingsbidrag för idrott och kultur

Planerar du ett publikt arrangemang eller ett konstnärligt verk?
Är du på turné och har en lucka för ytterligare en spelning?
Vill du göra en platsspecifik performance?
Välkommen till Västerviks kommun!

Professionella utövare såväl som föreningar och ideella organisationer kan söka ekonomiskt stöd från kommunen för publika event och arrangemang i Västerviks kommun.
KUBIK är en satsning för att göra professionell kultur mer tillgänglig för alla. Kommunstyrelsen hoppas att Västervik på detta sätt ges större möjlighet att influeras av gästande artister och konstnärer.

Sök kommunalt stöd genom KUBIK senast den 1 september 2015!
Nästa ansökningsomgång 1 februari 2016.

Om du vill veta mer om stödet kan du läsa Riktlinjer KUBIK
vastervik.se/Global/blanketter/uppleva-och-gora/foreningar/riktlinjer-kubik-20150625.pdf

Ansöknings- och redovisningsblanketter finns på Västerviks Kommuns hemsida vastervik.se
Ansökan
vastervik.se/Global/blanketter/uppleva-och-gora/foreningar/kubik-ansokningsblankett-20150625.pdf
Redovisning
vastervik.se/Global/blanketter/uppleva-och-gora/foreningar/kubik-redovisningsblankett-20150421.pdf

Välkommen med din ansökan!