Kristoffer Widerberg

Kristoffer WiderbergKristoffer Widerberg är utbildad på Performing Arts School i Göteborg och på Broadway Dance Center i New York där han även tilldelades the Outstanding Student Award. Han har undervisats utav några av de mest ansedda i steppdansarna i världen och fick möjligheten att koreografera och dansa i ett nummer på teatern Symphony Space i New York. Idag är Kristoffer baserad i Göteborg där han ägnar sin tid åt att bygga upp steppen och där han blivit en populär lärare bland de olika skolorna.

Klassbeskrivning: Den typen av stepp jag håller på med är Rhythm Tap.
Fokuset är framförallt på teknik, styrka och avslappning. Klassen innehåller uppvärming, teknikövningar och någon form av kombination på slutet. Vi jobbar hela tiden med vår förståelse för musik och rytmer,
och hur vi kan tillämpa det i dansen.  ”Hur det låter är viktigare än hur det ser ut!”

Länkar: https://www.youtube.com/watch?v=RCbQSMnYP8w – ”Happy” (BDC, New York)
https://www.youtube.com/watch?v=1WyLJPZUwsw – ”Let’s Tap (promo video)”