KORT PRESENTATION AV DANSALLIANSENS WORKSHOP SOM ERBJUDS HÖSTEN 2015

ON ACT(IONS) med Robert Clark i Malmö. Denna workshop fokuserar på tydlighet i kommunikation, vare sig det handlar om kommunikation mellan publik och artist, bland artister eller helt enkelt självkännedom. Deltagarna kommer att arbeta med olika känslor av att vara i nuet, och då både med den känslomässiga och med den fysiska aspekten av ett framträdande. Under workshopen får deltagarna känna på hur de kan förbinda sin act(ions) i ett sammanhang med tvetydigheten i dansmediet och med publiken i fokus. Workshopen sker i samarbete med Danscentrum Syd, Malmö

I MÖTET MED KOREOGRAFEN Maurice Causey kommer deltagarna få både given koreografi, som de kommer vidareutveckla tillsammans med Maurice, och använda sig av olika typer av improvisationspraktiker. Workshopen kommer också innehålla musikalisk tolkning och utforskande av text med vissa teatrala element. Avsikten är att deltagaren ska få prova på olika sätt att komma ut ur sin komfortzon och kanske genom det bättre förstå sig själv och sina styrkor men även våga möta sina svagheter i en trygg miljö. Workshopen genomförs i samarbete med Balettakademien Stockholm.

INTUITION IN ACTION med Stephen Rappaport i Stockholm. Syftet med denna workshop är att bygga deltagarnas förtroende till sin intuition, sina impulser och idéer. Workshopen kan erbjuda deltagarna en ram för att artikulera och expandera sina olika konstnärliga röster. Stephen kommer under de tre dagarna guida deltagarna genom en mängd olika kreativa processer som både är roliga, fascinerande, stärkande och definitivt utmanande.

MOVEMENT RESEARCH WORKSHOP med dansaren och koreografen Heidi Vierthaler rymmer bland annat idéer från hennes arbete med William Forsythe och från hennes egna koreografiska erfarenheter. Workshopen är utformad så att dansaren genom olika metoder kan söka och utveckla sin egen personliga rörelsevokabulär. Det finns ett starkt fokus på dynamik, timing och kroppslighet kring hennes handledning. Workshopen genomförs i samarbete med Danscentrum Syd, Malmö.

• Möte med koreografen Robert Clark, 30/11-4/12, 2015 Malmö osa 15/11
• Möte med koreografen Maurice Causey, 7-11/12, 2015 Stockholm osa 15/11
• Röstworkshop Stephen Rappaport, 18-20/1, 2016 Stockholm osa 6/1
• Forsythe teknik Heidi Vierthaler, 25-28/1, 2016 Malmö osa 6/1
Sista svarsdatum är den 15 november 2015 och 6 januari 2016

Följ denna länk för anmälan och mer information>

dansalliansen-webb53317bad9858e-160x120