Kort presentation av Dansalliansens kurser våren 2016

MASTER CLASS – med Giséle Vienne och Anja Rötterkamp. Syftet med mötet är att ge deltagarna möjlighet att närma sig Gisele Viennes repertoar och arbetsmetod. Materialet under workshopen kommer utgå från hennes nya kreation under 2016 som kommer att skapas för tio dansare. Till grund för det nya stycket ligger hennes reflektioner av Henri Hubert och Marcel Mauss antagande om offrandet, och Georges Bataille teori om ritualer och konst. Projektet ifrågasätter behovet av våld i vårt civiliserade samhälle och de platser där aggressiviteten får ges fullt uttryck. Stycket kommer att kretsa kring dynamisk stillhet, levande bilder, stoppad rörelse, splittrad rörelse och dess flytande utveckling och slutliga upplösning. Workshopen genomförs i samarbete med MDT – The place to be.
• Master Class med koreografen Giséle Vienne, 16-17/2, Stockholm
Sista anmälningsdag är den 31 januari E-posta Ansökan, aktuellt CV och kort motivationsbrev till info@dansalliansen.se

FIGHTING MONKEY – Under RootlessRoot, finns en förlängning känd under namnet Fighting Monkey praxis. Denna praxis är ett slags återtagande av förmågan i att använda enkla mänskliga rörelser. Sedan 2006 har workshopledarna Linda Kapetanea och Jozef Frucek tillsammans utvecklat metoden som använder sig av olika tekniker inom kampsport. Deltagarna på workshopen kommer under veckan fysiskt få pröva på denna metod. Workshopen sker i samarbete med Danscentrum Norr.
• Fighting Monkey med Jozef Frucek och Linda Kapetanea från Rootless Root, 7-10 maj, 2016 Luleå.
Sista anmälningsdag är den 21 februari E-posta ansökan, CV och motivationsbrev till info@dansalliansen.se

I BE-LONGING – med Emma Rozgoni och Noam Carmeli, kommer principerna om Gaga, FloWork och kontakt Improvisation utforskas – för att försöka berika varje dansares individualitet. Baserat på individen, kommer deltagarna sedan i den andra delen av workshopen att improvisera tillsammans som grupp. Fokus under veckan kommer att ligga på förhållandet mellan individen och gruppen. I dagens samhälle kan vår önskan om att få uttrycka vår individualitet ibland begränsa vår känsla av tillhörighet. Under veckan kommer deltagarna ta en djupare titt på dessa frågor och idéer, för att utforska det på ett fysiskt sätt i studion. Workshopen ges först i Malmö i samarbete med Danscentrum Syd och sedan i Stockholm med Danscentrum Stockholm.
• Gaga och Improvisation med Emma Rozgoni och Noam Carmeli, 7-11/3, Malmö
• Gaga och Improvisation med Emma Rozgoni och Noam Carmeli, 29/3-1/4, Stockholm
Sista anmälningsdag är den 21 februari E-posta ansökan, CV och motivationsbrev till info@dansalliansen.se

dansalliansen-webb53317bad9858e-160x120