KORT PRESENTATION AV DANSALLIANSENS KURSER OCH WORKSHOPS SOM ERBJUDS VÅREN 2016

WORKSHOP FOR PEOPLE INTERESTED IN MOVEMENT – med Manuel Ronda. Först när dansaren kommer i kontakt med sin medfödda förmåga till rörelse kan kroppen börja uttrycka ett brett spektra av känslor. Rörelsen blir då till en nödvändighet snarare än en form. Manuel Rondas morgonklass kommer ta sitt avstamp i att få kontakt med den egna kroppen. För att få en förståelse för dess möjligheter och gränser. Workshopen kommer sedan inrikta sig på olika typer av partneringarbete. Manuel Ronda, dansare och skådespelare, har arbetet med olika typer av uppsättningar inom både teater och dans. Mellan åren 2005-2008 var han med Ultima Vez/Wim Vandekeybus. Workshopen arrangeras i samarbete med Danscentrum Stockholm.

BE-LONGING – med Emma Rozgoni och Noam Carmeli kommer principerna om Gaga, FloWork och kontakt Improvisation utforskas – för att försöka berika varje dansares individualitet. Baserat på individen, kommer deltagarna sedan i den andra delen av workshopen att improvisera tillsammans som grupp. Fokus under veckan kommer att ligga på förhållandet mellan individen och gruppen. Då vår önskan i dagens samhälle om att få uttrycka vår individualitet ibland kan begränsa vår känsla av tillhörighet. Under veckan kommer deltagarna ta en djupare titt på dessa frågor och idéer, för att utforska det på ett fysiskt sätt i studion. Workshopen I Stockholm sker i samarbete med Danscentrum Stockholm och dagen i Göteborg ges i samarbete med Danscentrum Väst.

MÖTE MED KOREOGRAFEN Margrét Sara Gudjónsdottir ger en introduktion till ett annat förhållningssätt till dans och dansarkroppen. Workshopen erbjuder, enligt Margret Sara, ett alternativt sätt att närma sig kroppen på en professionell nivå. Hon vill vägleda deltagarna under veckan mot en Full Drop, för att därigenom nå en ökad närvaro. Margrét Sara Guðjónsdóttir , performer och koreograf, var en av grundarna till Panic Production i Reykjavik. Hon har medverkat som performer i sina egna verk men även i stycken av bl.a. Gisele Vienne and Dennis Cooper, Erna ómarsdóttir, Constanza Macras/DORKYPARK, Jan Fabre, Esther Salamon, och Angela Schubot. 2015 utsågs Margrét Sara till Artist in Residence hos Cullberg Baletten i Stockholm. Workshopen sker i samarbete med MDT-the place to be.

• Gaga och Improvisation med Emma Rozgoni och Noam Carmeli, 29/3-1/4, Stockholm
• Möte med Manuel Ronda, 4-6 april, Stockholm
• Gaga och Improvisation med Emma Rozgoni och Noam Carmeli, 10/4, Göteborg
• Möte med Margrét Sara Gudjónsdottir, 13-15 april, Stockholm
Sista svarsdatum är den 13 och 20 mars 2016

Mer information kring workshops och anmälan finner du här.

.

dansalliansen-webb53317bad9858e-160x120