Kort informationsbrev ang Kulturnatta 2016

Hej!

Nästa Kulturnatta blir fredagskvällen den 13 oktober 2017

Publikundersökning
Genomförd publikundersökning  – där man pratade med allmänhet i gatumiljö och Kulturnattabesökare på festplatser – visar att Kulturnatta 2016 haft besökare från hela stan. Det är en spridd och jämn åldersfördelning bland besökarna.

  • 4 av 10 Kulturnattabesökare lockas till nya kulturaktörer/scener/platser under evenemanget.
  • Kulturnatta är ett välkänt event: 74% av de 1135 intervjuade i publikundersökningen, oavsett om man besökt evenemanget eller ej, kände till att det var Kulturnatta den aktuella helgen.
  • De flesta besökare vill se Kulturnatta under hösten: 46% av de som känner till Kulturnatta tycker att Kulturnatta ska vara på hösten, 16% tycker att januari är bäst.

Arrangörsenkät

  • Av er arrangörer som besvarat enkäten – tycker  62% att oktober är bäst för evenemanget och 16% tycker januari är bäst.

Framtida inriktning
Kulturnatta har genomförts under 25 år. Publikundersökningar och arrangörsenkäter har gjorts som visar att många är nöjda med evenemanget. Men hur ska Kulturnatta göras i framtiden? Det ska undersökas och därför kommer en utredare ta kontakt med er arrangörer så småningom för att höra era förslag.

Bakgrund till tillfälliga datumflytten 2016
Skälet till att flytta Kulturnatta från höst till januari, var att inviga Kulturåret 2016. Den tillfälliga flytten förankrades i dialog med arrangörer och aktörer.  Enkäter skickades ut till de som medverkat tidigare under Kulturnatta. På en nätverksträff arrangerad av Göteborg 2021 fick ett hundratal aktörer möjlighet att ventilera åsikter i frågan om bäst årstid för Kulturnatta och Kulturårsinvigningen.

Den 22 och 23 januari 2016 genomfördes den 25-årsjubilerande Kulturnatta med ett fantastiskt program av er arrangörer. Ni var fler än 160 kulturaktörer/arrangörer som medverkade med konst, kultur och programutbud inom olika genrer. I samarbete mellan Kulturförvaltningen, Göteborg & Co, Göteborg 2021 och alla stadsdelar, invigdes samtidigt Kulturåret 2016.

Tills vi hörs igen – önskar jag dig en trivsam vår och sommar
/vänligen Åsa Nohlström