Residens i Sverige

Konstnärsnämndens nya residens i Sverige ger möjlighet att söka två veckors residens i Göteborg, Malmö eller Stockholm.

Residensstipendiet kan sökas av koreografer och dansare för samarbeten där danskonstnärer bosatta i Sverige bjuder in utlandsbosatt samarbetspartner till Sverige. Stipendiet består av 10 000 kr/per person för en tvåveckorsperiod samt ersättning för boende och resor.  Stipendiaterna arrangerar själv boende och resor. Residensen gäller två veckor. I ansökan anger du önskad period,  se aktuell tidsram i ansökningsformuläret.

Residens i Göteborg  arrangeras tillsammans med Danscentrum Väst som ansvarar för värdskapet och bokning av dansstudio.

Residens i Malmö arrangeras tillsammans med Danscentrum Syd som ansvarar för värdskapet och bokning av dansstudio.

Residens i Stockholm: Studion är belägen i Konstnärsnämndens lokaler på Maria skolgata 83 i Stockholm.

Nästa ansökningstider
konstnarsnamnden.se/ansokningstid