Konstnärsnämnden Internationella samverkansprojekt

Internationella Dansprogrammet samverkar med konstnärer, konstnärsdrivna organisationer och andra institutioner som har liknande agenda och mål som programmet.

Samverkansformen är ett komplement till stipendiet Internationellt kulturutbyte som ges till enskilda konstnärer som vill bjuda in utländska konstnärer till Sverige.

Konstnärsnämnden kan samverka med organisationer i syfte att främja internationalisering för dans- och koreografikonstnärer verksamma i Sverige.
Genom internationella samverkansprojekt har juridiska personer, exempelvis institutioner eller föreningar, möjlighet att föreslå dansprogrammet samverkan i projekt som syftar till att främja internationaliseringen för dansare och koreografer. Projekten formuleras lokalt utifrån varierande behov och sammanhang i landet. Konstnärsnämndens medverkan avser att tillföra projektet ett mervärde för dansare och koreografer.
Kansliet är en aktiv resurs i den initiala dialogen om projektets utformning. Samverkansparten/förslagsställaren bör ha  kapacitet att genomföra projektet. Andra parter än Konstnärsnämnden bör delta i finansieringen av internationella samverkansprojekt.

Förslagsställare är välkomna att kontakta dansprogrammet för att  diskutera möjlighet till samverkan.
anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se

kn_int_dans_toplogo_swe