Internationella dansprogrammet (KID)

Konstnärsnämndens Internationella Dansprogrammet (KID) genomför residensprogram för internationella koreografer och projekt. Sedan 2010 genomförs residens i Göteborg i samarbete med residensgruppensom består av olika aktörer från dansfältet:  Danscentrum Väst, , Atalante, Göteborgs Dans- och teaterfestival, 3:e våningen, Skogen och Kultur i Väst. Kultur i Väst bidrar med att täcka kostnaderna för konstnärernas boende.