KID-residens – Heidi Vierthaler, Luca Cacitti, Shay Partush & Pauline Torzuoli

Danscentrum Väst är en av de parter som är värd för Konstnärsnämndens Internationella Dansresidens (KID) i Göteborg.

KID residenset som DC Väst var värd för 2017 tilldelades Heidi Vierthaler och ägde rum 14-30 september. Heidi kom med tre dansare som hon arbetat tillsammans med under flera år som koreograf och ansvarig för kollektivet Hato projects : Luca Cacitti, Shay Parthush och Pauline Torzuoli.

För att skapa utbyte och lärande under KID-residensen har DC Väst sedan 2016 som krav att tre regionalt baserade dansare skall engageras i arbetsprocessen under residensen.

Heidi kom att bjuda in fyra dansare under residenset för att delta i arbetet inför Hato projects kommande produktion på temat Shelter. De tre regionalt baserade dansarna som bjöds in var Maria Berndtsson, Laura Voutilainen och Madeleine Jonsson. Därutöver bjöds Daniella Eriksson in i processen. De arbetade från 18/9 fram till och med presentationen som gjordes på Cinnober Teater den 29/9. Inbjudningarna att delta baserades på en audition under den workshop som arrangerades under tre dagar innan residenset inleddes. De regionalt baserade dansarna fick lön för sitt arbete.

Aktiviteter i samband med residenset
Som inledning på residenset arrangerade DC Väst en kostnadsfri workshop, som även var audition, i samarbete med Kulturakademin Trappan och Dansalliansen: STREAM-FLOW WORKSHOP and audition exploring “Weightlessness” (15-17 september). 19 personer deltog. Deltagarna kom från Malmö, Stockholm, Falun och Göteborg.

Daglig träning. Heidi, Luca, Shay och Pauline höll växelvis i den dagliga träningen på DC Väst under de två veckor de var i Göteborg: v.38 (18-21/9) och v.39 (25-28/9). Syftet var att skapa utbyte med medlemmarna.

Efter klass arbetade Heidi och dansarna i studio, först på Danzlagret och därefter på Cinnober Teater.

Ett lunchsamtal genomfördes 25/11 i foajén som Cinnober Teater delar med Skogen. Syftet var att skapa möte för KID-gruppen i Göteborg. Heidi och samtliga dansare mötte då Johan Forsman från Skogen, Gun Lund och Lars Persson från 3:e våningen, Eyrun Thorhallsdottir från Kultur i Väst samt Karin Taliga och Anders T Carlsson från DC Väst för ett samtal om det pågående arbetet.

Residenset avslutades med en work-in-process presentation med efterföljande samtal på Cinnober Teater fredagen den 29/9. Det kom drygt 40 personer.

 

Hur Dc Väst tar fram förslag på vem som skall bjudas in
Dc Västs medlemmar bjuds in att föreslå koreografer som skall bjudas in och styrelsen beslutar utifrån de inkomna förslagen vem som skall bjudas in. Därefter presenteras och diskuteras förslaget i den arbetsgrupp för KID-residens som finns i Göteborg och ett samlat förslag skickas till Konstnärsnämnden som fattar det slutgiltiga beslutet. Arbetet samordnas av Kultur i Väst. Därefter planeras residenset av DC Väst i dialog med den koreograf som blir aktuell.

Finansiering
KID-residensen finansieras av Konstnärsnämnden och Kultur i Väst och genomförs i samarbete med Danscentrum Väst som står för arbete med planering och genomförande.

 

Kort presentation av Heidi Vierthaler
As a dancer, Heidi has worked with some of the most prominent companies and choreographers throughout Europe and the US, including The Forsythe Company, The Gothenburg Tanz Kompanie, Ballet Frankfurt, Ballet Dortmund, Tanzwerk Nurnberg, Ballet Chicago and Pacific NW Ballet.

She teaches and creates works for companies, festivals, and universities world wide.

These include, Cullberg Ballet, Gothenburg DansKompani, Carte Blanche, Skanes Danstheater, Netherlands Dans Theater Summer Intensive, Banff Centre for Dance,Modafe Festival, Compania Nacional de danza, Scapino Ballet Rotterdam, Region Teater Väst, Het National Ballet, Random Dance Company, Soloist Festival Seoul, Kjung Hee University Seoul, Royal Swedish Ballet School-Stockholm & Gothenburg, Codarts University, DAF Rome, Konservatorium Den Haag, Amsterdam University of the Arts, Palucca School Dresden, DOCH University Stockholm, Dansalliansen Sweden, Henny Jurriens Stichting, Dansgroep Amsterdam, Emio Grecco Ick Amsterdam, Akbank Sanat Istanbul, Seattle Dance Project, amongst others.

Heidi is both director and choreographer of her Amsterdam based collective HATO Projects. Her board members consists of the artistic staff of the Netherlands Dans Theater, including artistic advisor and curator Anders Hellstrom of NDT1 and NDT 2’s executive artistic director Nancy Euverink. HATO focuses on the further development of her Stream-flow method, which has recently been recognised as an effective somatic movement method. New Publication: Practicing Dance, A Somatic orientationFeaturing.

Mer info här: www.heidivierthaler.com

Kontaktperson för frågor om projektet:
Anders T Carlsson
Vikarierande verksamhetsledare
Tel: 0725 – 36 76 66
anders.carlsson[at]danscentrum.se