Katarina Eriksson

Katarina Eriksson kommer från Göteborg, bor is San Fransisco och arbetar internationellt med kontaktimprovisation och andra improvisationsformer. Hennes viktigaste vägledare i skapandeprocessen är sårbarhet, musikalitet och ”Beginner’s mind”.

Class description:

En dansimprovisationsklass som kultiverar känslighet, fysisk vakenhet och utforskning av vad som inspirerar och utmanar – hur vi samarbetar med andra och förhåller oss till vår egen kreativitet. En elevröst från Berlin; ”Her teaching improves and informs a strong physical presence and capacity of each participant. Her style is technical as well as playful….challenging, extremely beneficial and highly inspiring to both body and mind.”