Karolin Kent

Klassbeskrivning:

Via somatiska metoder lär vi känna kroppens dagsform och förbereder den för resten av dagen. Att lyssna och utgå från var vi är skapas möjlighet att utvecklas i samklang med kroppen istället för att arbeta emot den. Vi väcker kroppen i utforskande improvisatoriskt material för att hitta ett stödjande och effektivt sätt att röra oss på samt hur vi kan utmana den i storlek, hastighet, nivåer och intensitet. I improvisationen kan ev. viss releasebaserad teknik vävas in och även då på ett utforskande sätt. Detta är en klass där individen väljer hur mycket en vill utmana sig själv idag.

Bio:

Karolin Kent

Koreograf, Dansare, Pedagog, Somatisk rörelse-praktiker och Laban rörelseanalytiker.

Karolin Kent har sin bas i flera angränsande discipliner, med tonvikt på rörelsebaserad och visuell konst. Inom ramen för sin praktik ifrågasätter hon mediet för bildkonst, då den utforskas live- som i digitalt format. Efter avslutade studier på Trinity Laban, London 2011, har hon varit verksam inom tvärdisciplinär scenkonst, performance och visuell konst nationellt och internationellt. Kent intresserar sig även för att arbeta i sammanhang utanför de konstnärliga institutionerna, inom angränsade fält som pedagogik, rehabilitering, terapi och aktivism. Konstnärligt är hennes koreografiska metoder och strukturer oftast uteslutande improvisatoriska samt interdisciplinära. 2017 avslutade hon sina studier i Somatisk rörelsepraktik och rörelse analys vid Laban/ Bartenieff & Somatic studies International. För närvarande är hon baserad i Halland.

www.karolinkent.se