Internationella koreografstipendiet

Tanken med internationella koreografstipendiet är att kunna erbjuda goda förutsättningar för koreografer att utveckla sin konstnärliga praktik utomlands under en längre period och fördjupa sitt internationella arbete. Varje år fördelar Internationella Dansprogrammet på Konstnärsnämnden ett eller ett par stipendier.

Läs mer via denna länk>

konstnarsnamnden