INSISTING ON ANNA ASPLIND, DANIEL ALMGRENRECÉN, ANNA KOCH, MATS LINDSTRÖM

Insisting on är kroppar som med skräckblandad förtjusning hoppar sig genom repetitiva rytmer och bekanta formationer. Arbetet tar avstamp i den musik som uppstår mellan kroppar i Merce Cunninghams ”Beachbirds for camera”. Genom att studera och praktisera utvalda delar lösgör sig en annan, minst lika formell kropp, men som här avauktoriseras och ställer frågor kring vem som annekterar vilken rörelse. Den historiska och disciplinerade kroppen tvingas vidare. Kan vi genom att insistera form avdansa dess givna betydelser?

Till koreografin har kompositören Mats Lindström parallellt komponerat verket “Låggradig naturtrogenhet”. Stycket innehåller en del ljudfragment som kommer från havet, men huvuddelen av ljuden skapas genom de fenomen som uppstår när elektroniska kretsar tvingas arbeta utanför sitt normala arbetsområde. Där blir elektronrörelsen i sig själv hörbar. Stycket är inte ett försök att återskapa något i naturen. Kanske är det en motpol?

Rörelsematerialet i Insisting on har i slutänden inte mycket med den initiala koreografin att göra. Den har förhandlats fram genom att tillsammans ta sig an. Kvar av koreografin finns endast några lämningar och en ringdans.

I samband med föreställningen visas film och videomaterial som referenser till processen. Drillade, politiska och dansande kroppar genom tiderna.

Producerat av Weld, i samproduktion med Skogen.

Speltider:
23/4 kl 19.00
24/4 kl 16.00 (OBS tiden!)

Efter föreställningarna bjuder vi på mat signerad Kristin Bergman.

Fri prissättning gäller: Vid kvällens slut är du välkommen att donera en valfri summa för mat och konst, allt efter dina förutsättningar
BOKA HÄR —> http://skogen.pm/events/anna-asplind-daniel-almgrenrecen-anna-koch-mats-lindstrom-insisting-on/

 

 

anna koch insisting-on-small-1024x712