INFORMATIONSTRÄFF I STOCKHOLM

Konstnärsnämnden håller ett informationsmöte om stipendier och bidrag inom teater, dans och film.
Vilka stipendier finns? Vilka kan söka och till vad? Hur gör jag min ansökan? Vad ska jag tänka på när jag ansöker?
Kom och träffa handläggare och ställ frågor.
Måndag 31 augusti kl. 17.30-19.00
Maria Skolgata 83, 2 tr
T-bana Zinkensdamm
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som stödjer enskilda konstnärer i hela landet med olika typer av bidrag och stipendier.
Läs mer om alla stipendier och bidrag, samt se fler ansökningsdatum på Konstnärsnämndens hemsida www.konstnarsnamnden.se

Inom teater, dans och film finns dessa bidrag och stipendier att söka under hösten 2015:

RESEBIDRAG
INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE
INTERNATIONELLA KOREOGRAFSTIPENDIET (DANS)
Sista ansökningsdag 3 september (pappersansökan 27 aug)

PROJEKTBIDRAG
Ansökningsperiod 12 september-19 oktober (pappersansökan 12 okt)

konstnarsnamnden