Inbjudan till: Vad gör du här? Om att spela en scenkonstföreställning på barn och ungas arenor

Under hösten 2015 arrangerade Kultur i Väst två seminarium med Niklas Hald, skådespelare och filosofie doktor. Där fick scenkonstnärer respektive arrangörer och barnkultursamordnare höra Niklas Hald föreläsa utifrån sina erfarenheter av att spela teater för barn och unga i skolans miljö. Nu arrangerar Kultur i Väst en tredje träff, den 14 januari 2016. Här får scenkonstnärer och arrangörer samt barnkultursamordnare i Västra Götaland tillsammans möjlighet till ett fördjupat samtal och erfarenhetsutbyte kring hur förutsättningarna för barn och ungas möte med en scenkonstföreställning kan utvecklas.

Dagen inleds med en person från skolan som berättar om de villkor och uppdrag som skolan har i mötet med en scenkonstföreställning. Niklas Hald är med också vid denna träff och han deltar i ett samtal kring dagens tema med en person från skolan, en arrangör och en konsulent från Kultur i Väst. Vid de två tidigare träffarna skrev deltagarna ner sina reflektioner och synpunkter. Några av dessa är utgångspunkt för dagen, till exempel:
– Har situationen påverkats för kultur i skolan? Finns det större krav i relation till kultur/scenkonst?
– Hur ser resurserna ut? Tiden?
– Påverkar kraven på mätbara resultat valet av kultur?
– Konstnärlig medvetenhet i relation till vad skolan har för förutsättningar
– Vilka förväntningar har skolan på utövarna? Pedagoger? Vilket ansvar har de utifrån skolans situation?
– Behov – upplevelse – vem tar ansvar? – Skolan, läraren, scenkonstgruppen?
– Även arrangören är gäst i skolan
– Hur kan man stötta lärare/pedagoger i att våga uppleva teater som ”bara” konst?

Dagen vänder sig till dig som är verksam som skådespelare, regissör, dansare, koreograf, musiker, tekniker, producent, arrangör eller barnkultursamordnare. Du behöver inte ha deltagit i någon av de tidigare träffarna för att vara med den här gången. Sista anmälningsdag 11 januari 2016.

Program
kl 9.30 Kaffe
kl 10.00 Välkommen!
kl 10.15 Vilka förutsättningar och villkor är idag aktuella för barn och personal i skolan när det gäller mötet med en scenkonstförställning?
kl 10.45 Samtal mellan Niklas Hald, en person från skolan och en arrangör.
kl 11.45 – 13.00 Lunch på egen hand.
kl 13.00 -14.40 Samtal i mindre grupper
kl 14.40 Kaffe
kl 15:00 Återsamling och sammanfattning av dagen
kl 15.30 Dagen avslutas

Anmäl dig på www.kulturivast.se

Presentation av Niklas Hald
”Jag har sedan min skådespelarutbildning på Teaterhögskolan i Stockholm under åttiotalet, arbetat på ett flertal teatrar och dessutom turnerat runt i stora delar av vårt avlånga land. Förutom ett mindre antal roller i film, tv och radio har jag medverkat i, regisserat och skrivit text och musik till tre egna produktioner för barnradion. Jag har även skrivit tre uppförda pjäser för barn och ungdom samt musik till ett tiotal scenproduktioner. Parallellt med mitt skådespelande genomförde jag mina magisterstudier i Praktisk kunskap på Södertörns högskola 2007-2009. Mellan 2010 och 2014 var jag doktorand på Stockholms dramatiska högskola och disputerade i januari 2015 på Senter for praktisk kunnskap vid Universitetet i Nordland, Bodö, Norge. I maj 2015 tilldelades jag ASSITEJS hederpris Prix d’ASSITEJ för mitt bidrag till arbetet att stärka statusen för svensk scenkonst för barn och unga.”

Kultur i Väst i samverkan med Teaterförbundet, Teatercentrum Väst, Danscentrum Väst och Musikcentrum Väst.

För information, kontakta
Lotta Eldh
konsulent teater, barn och unga
Mobil 070 082 52 77
lotta.eldh@kulturivast.se

eller

Katarina Hultin
konsulent jämställdhet
Mobil 070 818 17 36
katarina.hultin@kulturivast.se

Huvud_kulturkatalogen_monster_600x150