Inbjudan till tillgänglighetskurs 10 juni

Kulturrådet anordnar ett utbildningstillfälle om tillgänglighet den 10 juni. Det finns platser kvar och vi erbjuder er möjlighet att delta. Det går också bra att följa utbildningstillfället på webben. Länk till webbsändningen kommer att finns under fliken Tillgängligt kulturliv på Kulturrådets webbplats.

OBS, för att vi ska kunna beräkna lunch/fika och boka lämplig lokal – anmäl deltagande senast den 22 maj till karin.westling@kulturradet.se

Utbildningen leds av Myndigheten för delaktighet och ska ge fördjupad kunskap framför allt om grundläggande tillgänglighet i lokaler (enkelt avhjälpta hinder) och tillgänglig webb och e- tjänster.

Tid och plats: Filmhuset, Borgvägen 1, Stockholm, 10/6, kl 10.00-15.30 Kulturrådet bjuder på lunch, fika och utbildningen är kostnadsfri. Ett detaljprogram kommer att skickas ut några veckor före.

Med vänlig hälsning
Karin Westling

Avdelningen för konst och kultur
Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm
Besök: Borgvägen 1–5
Tel: 08 519 264 37 Fax: 08 519 264 99
www.kulturradet.se

kulturrådet