Inbjudan till lunchseminarium från tillt:

Barn på flykt!
Hur kan konsten och kulturen stötta och
utveckla arbetet med flyktingbarn i Sverige?

Träffa Charlie Buyondo, ungdomshandledare
vid social resursförvaltning, Göteborgs
stad samt Karin Stawreberg, lärare i
språkintroduktion på Munkebäcksgymnasiet
i Göteborg.

Efter en god lunch får vi lyssna på Charlies och Karins
erfarenheter från arbetet med flyktingbarn. Seminariet
besöks av flera andra verksamheter och organisationer
som arbetar med den här frågan och tillsammans deltar
vi i ett samtal kring hur konstnärer och kreativa processer
skulle kunna utveckla och stärka kvalitetsarbetet kring
bemötande av flyktingbarn.

Medverkar gör också Rasmus Lindgren som är en av dem
som ligger bakom uppsättningen Rött Kort på Backa Teater.
Introduktion av Malin Svensson, doktorand i barn- och
ungdomsvetenskap vid Göteborgs Universitet.
TILLT ser seminariet som ett första steg i att hitta
samarbetspartners som tillsammans vill utveckla
vuxenvärldens arbete med barnen på asylboende,
PUT-boende och i skolan.

Är vi lärare mer inriktade på att ge lösningar istället för att
erbjuda lyssnande? Vi skulle behöva samtal om att hitta
ett annat förhållningssätt kring skolans måluppfyllelse där
fler aktörer skulle ingå för att hantera alla delar för barn
med stor behov. Det finns ingen gemensam arena för tänk
kring detta.
Karin Stawreberg, lärare i språkintroduktion.
Lunchseminarium på TILLT

Plats: TILLT, Packhusplatsen 2, Göteborg
(mitt emot Casino Cosmpol, se karta på hemsidan)
När: 1 april 2015 11.30 – 13.15 (OBS senare slutid än normalt)
Svar: senast 29 mars till info@tillt.se
Kostnad: Kostnadsfritt, men eventuell avbokning ska vara TILLT tillhanda via info@tillt.se senast 24 timmar innan seminariet.
Det är 500 kronor i no show-avgift om du inte avbokar eller om du avbokar för sent.
Får du sent förhinder går det bra att överlåta platsen till en kollega.
www.tillt.se