Inbjudan att lämna förslag på koreografer att bjuda in för KID-residens 2018

Om du vill lämna förslag på en koreograf som du tycker att DcV ska bjuda in för KID-residens 2018 så skicka ditt förslag till Anders T Carlsson senast den 1/10 2017. Nästa tillfälle att lämna förslag blir hösten 2018.
Beslut om vem som skall bjudas in fattas av styrelsen.